Informacje dla pracowników oraz zleceniobiorców
WABAR
dotyczące wypłaty wynagrodzenia w styczniu i miesiącach kolejnych 2022 r.

10.01.2022 r.

 

Informacje dla osób w wieku 26+, które nie korzystają z PIT zerowego.

 

Dnia 7 stycznia 2022 r. zostały wypłacone wynagrodzenia za grudzień 2021 r. zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, które to przepisy weszły w życie 01.01.2022 r.

Przepisy te zostały opublikowane 23 listopada 2021 r. i od tego dnia WABAR jako pracodawca wraz z działem kadr (ABI) przygotowywał się do zmian ustawowych. Pracownicy działu kadr, koncentrując siły na nadchodzących zmianach i mając na uwadze bardzo krótki okres na przygotowanie się do zmian przeszli szkolenia, zaktualizowano system kadrowo-płacowy, wprowadzono niezbędne procedury, przeprowadzono symulacje, aby przewidzieć konsekwencje i problemy związane z nowymi przepisami, w końcu także – mimo braku obowiązku ustawowego – przeprowadzono szereg działań informacyjnych dla pracowników. Celem pracodawcy było dotarcie do pracowników z podstawowymi informacjami dotyczącymi zmian, przedstawienie konsekwencji i  możliwości wyboru (tam gdzie ustawa na to pozwalała, jak np. możliwość rezygnacji z rozliczania ulgi dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym).

Wynagrodzenia wypłacone 7 stycznia  2022 r. były zgodne z oświadczeniami złożonymi przez pracowników, zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień dokonywania wypłat, dwukrotnie zweryfikowane, wyliczone prawidłowo.

W tym samym dniu, tj. 7 stycznia 2022 r. o godz. 19.52 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, które zmieniło zasady wyliczania wynagrodzeń, także tych które zostały już wypłacone w bieżącym roku. Dotyczy to pracowników, których wynagrodzenia wynoszą do 12 800 zł brutto miesięcznie.

Rozporządzenie to obowiązuje od soboty, 8 stycznia 2022 r. Zatem pracodawca w tym przypadku miał nieco ponad 4 godziny, w piątkowy wieczór, na przygotowanie się do zmian podatkowych. Zmieniony został przede wszystkim termin i zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy. Konsekwencje tych zmian są następujące:

  • Dział kadr zobowiązany będzie do sporządzania listy płac według zasad obowiązujących w 2021 r.
  • Następnie sporządzanie będzie lista według zasad obowiązujących w 2022 r. (zgodnie z Polskim Ładem)
  • Będzie wykonanie porównanie – które zasady dla pracownika są korzystniejsze
  • W przypadku pracowników, którzy w związku z obowiązującymi zmianami, tj. Polskim Ładem tracą (otrzymują niższe wynagrodzenie netto) należy wynagrodzenie netto wyrównać do poziomu z 2021 r. i wypłacić niezwłocznie różnicę pracownikowi

Wyrównania będą wypłacone tylko w stosunku do wynagrodzenia wypłaconegow styczniu br. Kolejne wynagrodzenia w tym roku będę wypłacane od razu z zastosowaniem mechanizmu opisanego w Rozporządzeniu.

Wyrównań nie otrzymają osoby, które na zmianach zyskały.

Termin określony w Rozporządzeniu to „niezwłocznie”, co Ministerstwo Finansów każe interpretować – w pierwszym możliwym terminie, który Pracodawca będzie miał możliwość przeliczenia wynagrodzeń.

Dodatkowo, w minioną sobotę i niedzielę prowadzone zostały szkolenia przez Ministerstwo Finansów, w których uczestniczyli pracownicy działu kadr WABAR. Pracownicy zapoznali się także z informacjami przekazanymi podczas sobotniej konferencji prasowej Ministra Finansów. Informacje przekazywane przez ekspertów z Ministerstwa Finansów są sprzeczne, wykluczające się i nieprecyzyjne. Od pracodawcy wymaga się niezwłocznych działań w sytuacji ogromnego chaosu wprowadzonego przez samo Ministerstwo, jak również pracy niezgodnej z jakimikolwiek standardami rzetelności, wymagając korygowania wypłat poza systemem kadrowo-płacowym, czego skutki mogą odczuć przede wszystkim pracownicy. Naliczanie wypłat poza systemem kadrowo-płacowym wiążę się z ryzkiem błędów w postaci nieprawidłowego naliczania kolejnych wynagrodzeń oraz świadczeń urlopowych, chorobowych itp. Naliczania wynagrodzeń poza systemem nie jest także praktykowane u tak dużych pracodawców jak WABAR ze względu na ryzyko pomyłki ludzkiej przy takim ogromnie kalkulacji do wykonania ręcznie (na kalkulatorze).

WABAR jako pracodawca zapewnia, że wyrównania do wynagrodzeń styczniowych zostaną wypłacone niezwłocznie po tym jak Ministerstwo wypowie się w kwestii niejasności przekazywanych w ostatnich dniach a pracodawca będzie miał techniczną możliwość przeliczania wynagrodzeń w systemie. Pracujemy nad tym, aby ten termin był jak najkrótszy, jednak z uwagi na fakt, że są to czynniki zewnętrzne nie jesteśmy w stanie wskazać konkretniej daty.

Warto także zauważyć, że wspomniane rozporządzenie zmienia tylko termin i zasady poboru ZALICZKI na podatek dochodowy a nie sam podatek, co skutkować może tym, że osoby, które na nowych zasadach tracą – stratę tę odczują przy rozliczeniu rocznym, kiedy może wyjść podatek do dopłaty.

Ministerstwo Finansów wyraźnie zakomunikowało, że celem Rozporządzenia jest aby pracownik otrzymał teraz wyższe wynagrodzenie (zapłacił teraz niższy podatek), a ewentualne wyrównanie pracownik zapłaci dopiero w rozliczeniu rocznym, w kwietniu 2023 r. Ministerstwo nazywa to cyt. ukłonem w stronę pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które mają złożony PIT-2 u pracodawcy nie mają możliwości rezygnacji z takiego mechanizmu rozliczania. Wyjątkiem są osoby, które nie złożyły lub wycofały PIT-2 (emeryci, renciści) – takie osoby proszę o kontakt.

W związku z tak dynamicznie zmieniającymi się przepisami, a także zakładając, że zmian w przepisach podatkowych będzie więcej, informujemy, że nie jesteśmy w stanie odpowiadać na pytania pracowników jakie rozliczenie będzie korzystne, jaki będzie rezultat rozliczeń zaliczek według obecnych zasad. Pracodawca był i jest poborcą zaliczek na podatek, a rozliczenie ostateczne jest dokonywane w PIT rocznym.

 

Komunikat Ministerstwa oraz link do rozporządzenia: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/komunikat-instrukcja-dla-platnika-polski-lad/?fbclid=IwAR31h5juUUeaTpnApRaMVQ4GwvXtOxuo2947He_AFfUhMwfcQ__73CvICGA

Joanna Krukowska wraz z działem kadr WABAR
Kontakt do działu kadr: 727 003 919
kontakt@biurobi.pl