Bartosz Krukowski
Office manager, obsługa administracyjna i techniczna.